2078610

A J A N K O H T A I S T A

SATUJA JA TARINOITA -ANTOLOGIA

Antologiaan tarkoitetut tekstit ja kuvat on toimitettava viimeistään 15.5. 2017 sihteerille sähköpostiosoitteella anjagaran@gmail.com

Yhdeltä kirjoittajalta antologiaan otetaan korkeintaan 2 satua/tarinaa., jonka teksti voi olla myös runomuodossa.

Yhdessä tarinassa saa olla korkeintaan 2000 merkkiä ja yhtä tarinaa kohti saa olla yksi kuva tai maalaus.

Myös yksittäisiä itse ottamia kuvia (kork. 2 kuvaa/maalausta/henk.) voi lähettää, mutta niissä pitää olla kuvateksti.

Antologia-työryhmä (=yhdistyksen hallitus) varaa oikeuden hyväksyä tai hylätä antologian tekstit ja kuvat.

Antologian teemaksi on valittu julkaisuvuoden teeman mukaisesti "Suomi 100", johon antologian tekstit ja kuvat toivotaan liittyvän.

Lisätietoja saa antologia-työryhmältä.


..................................................................


Suomalaisen Naisliiton Oulun Osasto ry
on julistanut
K I R J O I T U S K I L P A I L U N

suomalaisen naisen tarinoista, jotka on julkaistu Naisten Ääni-nettisivustolla ja päättänyt palkita 200 eurolla yhden Pohjois-Pohjanmaan Kirjoittajat ry:n ja Oulun ympäristön kynäilijät ry:n kilpailuun osallistuneen kirjoituksen. Kilpailu on päättynyt 31.12.2016 ja Naisliiton Oulun Osasto ry on tehnyt päätöksensä. Oheisena puheenjohtaja Kirsti Ojalan sähköpostikirje päätöksestä.


................................................................................................................


Hyvät Oulun Ympäristön Kynäilijät ry:n ja Pohjois - Pohjanmaan Kirjoittajat ry:n
puheenjohtajat Maija Ahola ja Hannele Lantto Kauppila.

Kiitokset yhdistystenne jäsenten aktiivisesta osallistumisesta Naisten Ääni-kirjoituskilpailuun.

Yhdistyksemme hallitus on hyväksynyt 16.2.2017 voittajavalinnan, jonka tekivät kaksi tehtävään valittua jäsentämme.
Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry palkitsee:

Oulun Ympäristön Kynäilijät ry:n jäsen
Anja Garanvölgyi: Lyydia Hartikainen - kyläompelija


Pohjois-Pohjanmaan kirjoittajat ry:n jäsen
Pirkko Mattila: Kauppias Lydia Lyttinen - veitsiluotolaisten hovihankkija


Palkinnot jaetaan KV Naisten päivän juhlassa 8.3. 2017 klo 17.30 Aleksinkulman juhlasalissa. Liitteenä päivän ohjelma.

Lähetämme kaikille kirjoituskilpailuun osallistuneille kutsun yhdistyksemme 110 v syntymäpäiväkahville 18.5. Aleksinkulmaan.

Yst. terveisin Suomalaisen Naisliiton Oulun osasto ry
pj. Kirsti Ojala
p. 0405933233


Kaikki kirjoitukset löydät tästä linkeistä:

http://www.naistenaani.fi
Oulun ympäristön kynäilijät ry:n

T A I D E N Ä Y T T E L Y
"VANHASSA UUDEN ALKU"


Tyrnävän Myllykirjastossa tammikuun 2017
vastuuhenkilö: Paavo Niskasaari